Szanowni Klienci,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej “Administrator”) jest Fizar Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem: ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, posiadającą NIP: 5272771211 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000620869 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie chbelg.pl używamy plików cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie.

Dane osobowe, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: adres IP i adres e-mail.

Dane są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu analizowania ruchu na stronie chbelg.pl;
  2. w celu przesyłania informacji handlowych – newsletterów;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest korzystanie ze strony chbelg.pl;
ad. cel określony w pkt. 2. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod adresem mailowym Barbara.Filek@eu.jll.com lub  Edyta.Trojnar@eu.jll.com.

Nazwa ciasteczka Typ ciasteczka Lokalne lub serwisów zewnętrznych Może być blokowane Sesyjne czy trwałe Czas wygaśnięcia Przeznaczenie
wordpress_sec_2d97b89dbee24fc94e007958f4d4f11b Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Sesyjne
wordpress_2d97b89dbee24fc94e007958f4d4f11b Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Sesyjne
wordpress_logged_in_2d97b89dbee24fc94e007958f4d4f11b Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Sesyjne
NID Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Trwałe 25 Nov 2018 05:20:13
time Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Sesyjne
_gat_gtag_UA_118533799_1 Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Trwałe 26 May 2018 05:21:13
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Analityka Ciasteczka serwisów zewnętrznych Trwałe
act, wd, xs, datr, sb, presence, c_user, fr, pl, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref Reklama Ciasteczka serwisów zewnętrznych Trwałe
km_ai, km_lv, km_vs, __atuvs, __atuvc, uvc Funkcjonalność Ciasteczka serwisów zewnętrznych Trwałe